Hippiczny Ośrodek

Rehabilitacyjno-Rekreacyjny

W dniu 1 lipca 2011 roku Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej w Jaworznie podpisała umowę dzierżawy Hippicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego w Jaworznie-Ciężkowicach na okres 10 lat.

Zarządcą Ośrodka jest Firma „MUSTANG” prowadzona przez Pana Piotra Kubaczkę. W ramach zawartej umowy dzierżawy Ośrodek prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji i rekreacji oraz propaguje aktywność sportową.

Hippiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjny dzieci

Jak dojechać?

Przekaż 1%Pomagajmy Razem