Sprawozdania finansowe

Hippiczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Rekreacyjny

  1. Aktualności
  2. Galeria zdjęć
  3. Kontakt
BIP Organizacja pożytku publicznego

Kultura

Kultura to bardzo ważny obszar działalności Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”. Podstawą wszelkich przedsięwzięć w tej dziedzinie jest przekonanie, ze żadne społeczności nie mogą rozwijać się bez kultury. Od wielu lat Fundacja wspomaga małą i wielką kulturę, racjonalnie i w przemyślany sposób dysponując swoimi środkami finansowymi. Fundacja daje kulturze szansę na bardziej owocne bytowanie. Zdajemy sobie sprawę, że pomoc którą ofiarujemy jest tylko małą kroplą w morzu potrzeb, ale istotną i dostrzeganą.

Na liście beneficjentów Fundacji w tym zakresie w ubiegłym roku znajdowali się:

„Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna w Jaworznie

Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie

„eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie

Muzeum Miasta Jaworzna w Jaworznie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Fila w Jaworznie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie

Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych w Bytomiu

Stowarzyszenie Podolski Regiment Odprzodowy w Krakowie

Teatr Śląski w Katowicach