Sprawozdania finansowe

Hippiczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Rekreacyjny

  1. Aktualności
  2. Galeria zdjęć
  3. Kontakt
BIP Organizacja pożytku publicznego

Kultura

Kultura to bardzo ważny obszar działalności Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”. Podstawą wszelkich przedsięwzięć w tej dziedzinie jest przekonanie, ze żadne społeczności nie mogą rozwijać się bez kultury. Od wielu lat Fundacja wspomaga małą i wielką kulturę, racjonalnie i w przemyślany sposób dysponując swoimi środkami finansowymi. Fundacja daje kulturze szansę na bardziej owocne bytowanie. Zdajemy sobie sprawę, że pomoc którą ofiarujemy jest tylko małą kroplą w morzu potrzeb, ale istotną i dostrzeganą.

Na liście beneficjentów Fundacji w tym zakresie w ubiegłym roku znajdowali się:


„Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna

Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie

eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna w Jaworznie

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Muzeum Miasta Jaworzna w Jaworznie

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu

Podolski Regiment Odprzodowy w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie

Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych w Bytomiu

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddz. w Jaworznie

Teatr Śląski w Katowicach