Sprawozdania finansowe

Hippiczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Rekreacyjny

  1. Aktualności
  2. Galeria zdjęć
  3. Kontakt
BIP Organizacja pożytku publicznego

Historia

Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w Jaworznie ustanowiona przez Elektrownię Jaworzno III, prowadzi działalność od 1993 r. Po przedłożeniu wymaganych przepisami prawa dokumentów w XVI Wydziale Gospodarczo-Rejestrowym Sądu Rejonowego dla m. s.t. Warszawy, 23 sierpnia 1993 roku dokonano wpisu Fundacji do rejestru Fundacji pod nr 3759, z tym dniem Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” uzyskała osobowość prawną. Obecnie Fundatorem jest Południowy Koncern Energetyczny SA. Współpraca pomiędzy Zarządem Fundacji, jego Radą oraz Fundatorem doprowadziła do podjęcia niezbędnych działań, aby stała się ona organizacją pożytku publicznego. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy nadał postanowieniem z dnia 24.09.2004 roku Fundacji status organizacji pożytku publicznego.