Sprawozdania finansowe

Hippiczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Rekreacyjny

  1. Aktualności
  2. Galeria zdjęć
  3. Kontakt
BIP Organizacja pożytku publicznego

Oświata

Oświata  zawsze była i jest ważną częścią działalności Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” . Mimo wielu zmian jakie zaistniały w polskiej rzeczywistości, palcówki tak samo, jak przed laty wciąż są niedofinansowane. Fundacja stara się udzielić im wsparcia stosownego do potrzeb oraz możliwości finansowych. Urządzamy od podstaw pracownie komputerowe, językowe i przedmiotowe. Wyposażamy sale gimnastyczne, kupujemy książki do szkolnych bibliotek, zabawki edukacyjne dla przedszkoli oraz sprzęt niezbędny do prawidłowo prowadzonej działalności oświatowej.

Na liście placówek które uzyskały pomoc w tym zakresie w minionym roku znajdują się:

Fundacja Szkolna przy IV LO w Sosnowcu

I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

I Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Przedszkole Miejskie nr 18 w Jaworznie

Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie

Przedszkole Miejskie nr 25 w Jaworznie

Przedszkole Miejskie nr 26 w Jaworznie

Przedszkole Miejskie nr 4 w Jaworznie

Przedszkole Miejskie nr 9 w Jaworznie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
Rozwojowych w Krakowie

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział w Jaworznie

Szkoła Podstawowa nr 14 w Jaworznie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Jaworznie

Zespół Szkół nr 3 w Jaworznie

Zespół Szkół nr 4 w Jaworznie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie