Sprawozdania finansowe

Hippiczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Rekreacyjny

  1. Aktualności
  2. Galeria zdjęć
  3. Kontakt
BIP Organizacja pożytku publicznego

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to bardzo ważny element fundacyjnej listy darów. W miarę swoich możliwości Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” stara się dostarczać pomocy tym, którzy  jej najbardziej potrzebują. Fundacja stara się łagodzić kontrasty bogactwa i biedy, pomaga zachować godność tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, udzielając wsparcia na wiele sposobów. Zdajemy sobie sprawę, że pomagając  ludziom biednym, umożliwiając zakup żywności, środków czystości, opału, sprzętu inwalidzkiego, dofinansowując wyjazdy dzieci na „zielone szkoły”, oraz finansując  inne charytatywne przedsięwzięcia, czyni to, do czego została powołana – pomaga najbardziej potrzebującym.

W minionym roku z zakresu pomocy społecznej skorzystały placówki:

Stowarzyszenie „Siloe” w Mikołowie

Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu

Fundacja „Mimo Wszystko” w Krakowie

Fundacja „Światło-Życie” w Katowicach

Fundacja Iskierka w Warszawie

Fundacja Viribus Unitis  Połączonymi Siłami w Babicach

Jaworznickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą „Karolinka”

LKS „Ciężkowianka” w Jaworznie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Parafia Miłosierdzia Bożego w Jaworznie

Parafia Rzymskokatolicka MBNP w Jaworznie

Parafia Rzymskokatolicka MBNP w Katowicach

Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego w Jaworznie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Elżbiety w Jaworznie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Jaworznie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Jaworznie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Gnojniku

Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza” w Mysłowicach

Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej w Jaworznie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mysłowicach

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Jaworznie

Zespół Szkół nr 3 w Jaworznie