O Fundacji

Szanowni Państwo!

Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej w Jaworznie została powołana w celu prowadzenia działalności na rzecz mieszkańców naszego regionu, w tym pracowników przedsiębiorstw energetycznych Grupy TAURON zlokalizowanych na południu Polski.

fundacja pomoc

Nasza Misja

Zgodnie ze statutem Fundacja realizuje swoją misję poprzez działalność w następujących dziedzinach:

fundacja wsparcie

Szeroki zakres działalności, w ramach których realizowane są cele Fundacji, pozwala nam wspomagać przedsięwzięcia oraz instytucje, które swoją działalnością przyczyniają się do wypełnienia zadań statutowych Fundacji.

Realizacja celów, do jakich została powołana Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej jest możliwa dzięki darowiznom od osób fizycznych i prawnych oraz odpisom 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wspieramy

Wśród obdarowanych znajdują się:

  • placówki służby zdrowia,  które dzięki naszej pomocy zakupiły m.in. nowoczesny sprzęt medyczny,
  • podmioty oświaty, które wspomagamy np. w tworzeniu nowoczesnych klasopracowni, sal komputerowych i pracowni językowych, oraz w zakupie pomocy edukacyjnych,
  • ośrodki kultury i sportu, którym udzielamy pomocy finansowej na zakup sprzętu sportowego i organizację imprez kulturalnych i wydarzeń sportowych.

Historia

Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej w Jaworznie została powołana uchwałą Rady Pracowniczej Elektrowni Jaworzno III w dniu 2 czerwca 1993 roku.

W dniu 23 lipca 1993 roku Fundacja została wpisana do Rejestru Fundacji. Z tym dniem Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej uzyskała osobowość prawną. Uprawnienia Fundatora wykonuje obecnie TAURON Wytwarzanie S.A.

W dniu 24.09.2004 r., swoim postanowieniem Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – KRS  nadał Fundacji status organizacji pożytku publicznego.

W 1999 roku organy Fundacji podjęły działania, mające na celu wybudowanie Hipicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego w Jaworznie-Ciężkowicach.  Ośrodek został oddany do użytkowania w dniu 12.08.2000 r., obecnie zaś jest dzierżawiony.

Kalendarium

Poniżej przedstawiamy istotne daty w działalności Fundacji:

02 czerwca 1993 r.
02 czerwca 1993 r.

Uchwała Rady Pracowniczej Elektrowni Jaworzno III w sprawie powołania Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej​

23 lipca 1993 r.
23 lipca 1993 r.

Uzyskanie osobowości prawnej; dokonanie wpisu w Rejestrze Fundacji
12 sierpnia 2000 r.
12 sierpnia 2000 r.

Oddanie do użytku Hippicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego w Jaworznie–Ciężkowicach
24 września 2004 r.
24 września 2004 r.

Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego
Przekaż 1,5%Pomagajmy RazemAktualności